آئین نامه اجرایی ماده (70) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران توسط شورای حاکمیتی تصویب شد.


آئین نامه اجرایی ماده (70) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران توسط شورای حاکمیتی تصویب شد.

هیأت وزیران در جلسه روز چهارشنبه 21 مرداد 1401 آیین نامه اجرایی ماده (70) قانون جهانی خدمات رسانی به ایثارگران در خصوص سهمیه ایثارگران برای ورود به دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی به تصویب رسید.


به گزارش ایلنا به نقل از ایثار، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیات دولت، بر اساس ماده (۷۰) قانون جهانی ارائه خدمات به ایتار و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کلیه دانشگاه‌های دولتی و سازمان‌های غیردولتی و دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲) این قانون موظفند به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، بورسیه تحصیلی داخل و خارج از کشور حق‌الزحمه اعطا کنند. کشور، فرصت های تحصیلی و دکتری تخصصی، (5) درصد سهمیه انحصاری جانبازان زیر (25) درصد و همسر و فرزندان آنها و همسر و فرزندان رزمندگان با حداقل 6 ماه حضور داوطلبانه در جبهه و (. 25) درصد سهم به همسر و فرزندان شاهد، جانباز، آزادگان و به همسر و فرزندان آزادگان و به همسر و فرزندان جانبازان بیشتر. 25 سال برای نسبت دادن درصد


همچنین طبق تبصره (1) ماده قانونی فوق الذکر، در صورت عدم تکمیل سهمیه (25) درصد ایثارگران (درج شده در ماده 70 قانون جهانی ارائه خدمات به ایثارگران و اصلاحیه بعدی آن) و (5) درصد سهمیه ویژه ایثارگران کمتر از (25) درصد و همسر و فرزندان جانبازان کمتر از (25) درصد و فرزندان و همسران رزمندگان با حداقل 6 ماه حضور داوطلبانه در جبهه، دولت موظف است. اعطای ظرفیت خالی باقیمانده (25) درصد شهدای مازاد بر (5) درصد فوق الذکر به جانبازان زیر (25) درصد و همسر و فرزندان و فرزندان و همسران رزمندگان با حداقل 6 ماه حضور داوطلبانه در جبهه. که شرایط لازم را داشته باشند.


در این راستا هیات وزیران به پیشنهاد بنیاد شهید و امور ایثارگران و با همکاری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، سازمان برنامه و بودجه کشور و ستاد کل نیروهای مسلح، روی هنر دارد. ) قانون برنامه ششم توسعه، آیین نامه اجرایی فوق الذکر را تصویب کرد.


انتهای پیام/

دیدگاهتان را بنویسید