ادامه ممنوعیت کاشت هر نوع محصول آب دوست در لرستان


ادامه ممنوعیت کاشت هر نوع محصول آب دوست در لرستان

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان گفت: کاشت هر گونه محصول آب دوست همچنان ممنوع است و با متخلفان برخورد می شود.


به گزارش ایلنا، بهرام ستاری داستانی در جلسه شورای حفاظت از منابع آب گفت: آب سدهای استان بر اساس دستورالعمل سازمان جهاد کشاورزی برای آبیاری باغات و کشاورزی مصرف شود. و مدیریت آب با بیان اینکه به دلیل خشکسالی و کمبود منابع آبی در تامین آب آشامیدنی و همچنین تامین آب کشاورزی با بحران مواجه هستیم لذا از کشاورزان عزیز تقاضا داریم محصولاتی را که جهاد کشاورزی استان به آنها می پردازد قرار دهند. را به عنوان الگویی در دستور کار خود قرار می دهد تا در سال آینده به بحران آب و کمبود آن رسیدگی کنیم.


وی افزود: در این جلسه موضوع رهاسازی آب از سد آیوشان، تامین آب کشاورزان شهرستان های سله و دلفان، رهاسازی آب از سد مروک و نحوه برخورد با متخلفان از جمع آوری غیرمجاز آب مورد بحث و بررسی قرار گرفت.


مشاور سیاسی و امنیتی استانداری لرستان گفت: کاشت هر نوع محصول آب دوست همچنان ممنوع است و با متخلفان برخورد می شود اما محصولاتی که در زمینه های مختلف برای نیاز مردم کاشته شده اند باید مدیریت شود.


ستاری در خصوص جمع آوری موتور و پمپ آب ادامه داد: با رعایت دستورالعمل مدیریت آب با کشاورزان بومی مشکلی نداریم و با رویکرد همراهی کار انجام می شود.


وی تاکید کرد: برای رفاه و آسایش مردم، تصمیم گیری بر اساس نیاز آنها باید دستور روز باشد و خدمت به مردم بر عهده ماست.


وی یادآور شد: با افرادی مواجه هستیم که زمین را اجاره کرده اند یا واسطه هستند که از نظر اقتصادی با دستورالعمل های امور آب و جهاد کشاورزی کلان در خصوص جمع آوری موتور و پمپ آب مخالف هستند. کشت شده استانتهای پیام/

دیدگاهتان را بنویسید