اطلاعات امتیازات و تعهدات کلیدی سه بانک منتشر شد


اطلاعات امتیازات و تعهدات کلیدی سه بانک منتشر شد


به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، با استناد به بند 1 بند د تبصره 16 قانون بودجه 1401 کل کشور در خصوص انتشار صورت های مالی تسهیلات و تعهدات کلان و مرتبط. احزاب شبکه در سایت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و در خصوص این مصوبه اخیرا شورای پول و اعتبار اعلام کرده است که تسهیلات و تعهدات بیش از یک هزار میلیارد ریالی تسهیلات و اوراق کلان و قطعات مربوط به آن محسوب می شود. این بانک با توجه به انتشار فهرست اطلاعاتی «ساختارها و اوراق قرضه بزرگ»، «ساختارهای بزرگ غیرجاری» و «افراد مرتبط» بانک‌ها و مؤسسات اعتباری که مورد بررسی نهایی قرار گرفته‌اند، اقدام می‌کند.


شایان ذکر است اطلاعات تسهیلات مرتبط و تعهدات کلیدی سایر بانک ها و موسسات اعتباری پس از دریافت و بررسی نهایی منتشر خواهد شد.


فهرست ساختارها و تعهدات کلان فعلی

فهرست ساختارهای کلان غیر جاری


امتیازات و تعهدات اشخاص مرتبطانتهای پیام/

دیدگاهتان را بنویسید