افزایش مزایای جانبی مستمری بگیران تامین اجتماعی برای سال جاری اعلام شده است


افزایش مزایای جانبی مستمری بگیران تامین اجتماعی برای سال جاری اعلام شده است

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی بخشنامه افزایش مستمری و مزایای جانبی و تعیین حداقل مستمری در سال 1401 را برای اجرای واحدهای اجرایی این سازمان در سراسر کشور ابلاغ کرد.


به گزارش ایلنا، بر اساس بخشنامه میرهاشم موسوی (مدیرکل تامین اجتماعی) در اجرای مواد (96) و (111) قانون تامین اجتماعی و در خصوص تصمیمات اتخاذ شده در جلسه 10 اسفند 1400 و مصوبه 18 خرداد 140 و اصلاحیه 23 خرداد 1401 وزرای محترم، میزان افزایش مستمری و کمکهای جانبی (به همراه مبالغ متناسب) قابل پرداخت از اول سال 1401 به شرح زیر تعیین شد:


الف) میزان افزایش مستمری (موضوع ماده 96 قانون تامین اجتماعی)


از اول فروردین 1401 کلیه مستمری ها، از کارافتادگی و بازماندگان موضوع قانون تامین اجتماعی که تا پایان سال 1400 مقرر شده بود برای مشمولان حداقل مستمری (26 میلیون و 554 هزار و 950 ریال) و کمتر به مبلغ پنجاه نفر. و هفتاد و چهار درصد و برای سایر مقاطع بالاتر از حداقل مستمری مستمری خود را در پایان اسفند ماه سال 1400 به (ده درصد) افزایش می دهند به طوری که مجموع درآمد آنها بدون احتساب مبلغ کمک عائله مندی و فرزندان 55 میلیونی. و 800 هزار ریال نباید کم شود.


برای مشمولان مقاطع بالاتر که مجموع درآمد ماهیانه آنها بدون احتساب مبلغ کمک عائله مندی و اولاد پس از افزایش موضوع موضوع این بند کمتر از 100 میلیون ریال باشد، این افزایش خواهد بود. حداکثر تا سقف درج شده به اضافه شش میلیون و 500 هزار ریال. (افرادی که مشمول قوانین خاصی هستند که میزان مستمری پرداختی آنها مشمول قوانین بازنشستگی جزئی است، تنها با افزایش 4 درصدی 57 درصدی مواجه خواهند شد).


ب) میزان حداقل مستمری در سال 1401


براساس مصوبات شورای عالی کار، حداقل مستمری، ازکارافتادگی کلی و مستمری بازماندگان کل موضوع اجرای ماده (111) قانون تامین اجتماعی از اول فروردین 1401، 41 میلیون و 797 میلیون و 500 نفر تعیین شد. ریال در ماه


ج) تفاوت در اجرای مصوبه 1401


چنانچه مجموع مستمری دریافتی مشمولان موضوع ماده (111) قانون (بدون احتساب کمک عائله مندی و کمک هزینه اولاد) کمتر از 55 میلیون و 800 هزار ریال باشد، مابه التفاوت نسبی مابه التفاوت پرداخت می شود. اجرای مصوبه 1401 «میزان مندرج در مورد بازنشستگان جزئی متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه خواهد بود.


د) میزان کمک های جانبی


به منظور جبران بخشی از افزایش هزینه های معیشتی و بهبود وضعیت معیشتی مستمری بگیران و با رعایت موازین قانونی و مفاد بودجه سنواتی سازمان، میزان کمک های جانبی سال 1401 به شرح زیر تعیین می شود.


1) حق سنوات


دیه مازاد بر 20 سال سابقه پرداخت بیمه در سال 1401 مازاد بر 20 سال سابقه بیمه در سال پنج هزار ریال افزایش می یابد.


2) کمک هزینه عائله مندی، کمک هزینه فرزند و کمک هزینه نفقه فرزند


میزان این کمک ها در سال 1401 به شرح زیر تعیین و طبق ضوابط جاری به ذی نفعان پرداخت می شود:


کمک هزینه عائله مندی ماهانه: 4 میلیون و 73 هزار و 895 ریال


کمک هزینه ماهانه اولاد: مبلغ یک میلیون و 56 هزار و 195 ریال


کمک هزینه ماهانه فرزند خوانده: مبلغ 4 میلیون و 73 هزار و 895 ریال.


3) کمک هزینه مسکن


مبلغ کمک هزینه مسکن، هزینه برای هر مورد مستمری، از کارافتادگی، مستمری عمومی و مستمری بازماندگان ماهانه یک میلیون و 650 هزار ریال تعیین شده است.


4) کمک به تأمین مستمری به مشمولان


میزان کمک به حفظ مستمری مشمولان برای هر مورد مستمری، از کارافتادگی، عمومی و بازماندگان ماهانه دو میلیون و 200 هزار ریال تعیین شده است.انتهای پیام/

دیدگاهتان را بنویسید