افزایش 50 درصدی صادرات ایران به آفریقا


وی در پاسخ به این سوال که آیا این رشد ناشی از تورم قیمت ارز است یا رشد واقعی تجارت محسوب می شود؟، گفت: در مورد مقایسه آمارهای سالانه بحث تورم نیز مطرح است، اما بهتر است بگوییم. که در این شش ماه ارزش صادرات ما 50 است. درصد و حجم آن بیش از 25 درصد افزایش یافته است که هر دو نشان از رشد تجارت ایران با آفریقا دارد.

مدیرعامل سازمان توسعه تجارت آفریقا درباره نقش دیپلماسی فعال اقتصادی دولت سیزدهم در این رشد گفت: قطعا این دیپلماسی اقتصادی است که رتبه اول را در رشد تجارت بین کشورها دارد. در دولت سیزدهم تنوع بازارهای صادراتی نیز پیش بینی شده بود در حالی که در گذشته برنامه خاصی برای بازار آفریقا نداشتیم و از آن اطلاعی نداشتیم.

قنادزاده با اشاره به فعال شدن کمیسیون های مشترک ایران و سایر کشورها خاطرنشان کرد: برخی از این کمیسیون ها یک دهه است که غیرفعال بوده اند، اما در دوره جدید این کمیسیون ها فعال شده اند که برای برقراری روابط تجاری حائز اهمیت است.

وی به نقش مشاوران تجاری و اقتصادی در این رشد اشاره کرد و گفت: در گذشته دولت ها در هیچ یک از کشورهای آفریقایی مشاور نداشتند اما اکنون دو مشاور برای حضور در آفریقا انتخاب شده اند که به زودی تعداد آنها افزایش می یابد.

مدیرعامل سازمان توسعه تجارت آفریقا همچنین در خصوص ایجاد مراکز خرید گفت: در این برنامه بخش خصوصی به عنوان سفیر اقتصادی ایران در سایر کشورها مستقر می شود و در نظر داریم تا پایان سال جاری این مراکز را به 10 مرکز برسانیم. .

قنادزاده به حضور بیش از 100 هیئت تجاری از کشورهای آفریقایی در ایران در 6 ماه گذشته اشاره کرد و یادآور شد: تجارت آزاد نیز می تواند باعث رونق و افزایش تجارت ما با سایر کشورها شود اما متاسفانه تجارت آزاد با کشورهای آفریقایی نداریم. و تنها با ایران، تونس قرارداد تجارت ترجیحی دارد. البته موضوع تجارت آزاد در برنامه ما گنجانده شده است.

دیدگاهتان را بنویسید