تشکیل کارگروه تخصصی بین شورای عالی استان ها و وزارت جهاد کشاورزی برای همکاری مستمر.


تشکیل کارگروه تخصصی بین شورای عالی استان ها و وزارت جهاد کشاورزی برای همکاری مستمر.

سروری پیشنهاد کرد: برای ایجاد ارتباط موثر بین جامعه کشاورزی و شبکه گسترده شوراهای کشور، کارگروه تخصصی بین شورای عالی استان ها و وزارت جهاد کشاورزی تشکیل شود تا امکان بررسی مستمر فراهم شود. تعاملات و روش های حل مسئله در حوزه کشاورزی.


به گزارش خبرنگار ایلنا، پرویز سروری رئیس شورای عالی استان ها در دیدار اعضای این شورا با ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به حضور ساداتی نژاد در راس وزارت جهاد کشاورزی گفت: جهاد فرصت بزرگی برای کشور در امور مربوط به بخش کشاورزی است.

وی افزود: ایشان هم در حوزه قانونگذاری و قانونگذاری در شورای اسلامی و هم در حوزه اجرا در دولت حضور داشته اند که این امر ایشان را به مشکلات و راهکارهای حل آنها در حوزه کشاورزی آگاهی کامل می دهد و امیدواریم. ایجاد تحولات عمیق بسیاری با روحیه جهادی، انقلابی و مردمی وزیر است.

رئیس شورای عالی استان ها خطاب به وزیر جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: جامعه شورایی کشور یک جامعه بزرگ با 126 هزار نفر از هر سلیقه، تفکر و قومیت است که در همه سطوح کشور از روستاها تا کشور حضور دارند. شهرهای کوچک و بزرگ که فرصت بسیار خوبی برای کشور است و می تواند به تعاملات مثبت شورای عالی استان ها و وزارت جهاد کشاورزی منجر شود.

سروری با تشریح تعامل شورای عالی استان ها با مجتمع کشاورزی و وزارت جهاد کشاورزی گفت: جوهره و فلسفه وجودی نمایندگان ارتباط با مردم است که از نزدیک به همه مسائل و مشکلات واقف هستند و در از این جهت دارای اشراف کاملی هستند که مطمئناً از دل آنها پیشنهادات و راهکارها برای غلبه بر چالش ها بیرون خواهد آمد که می تواند برای کشور و حوزه کشاورزی مفید باشد.

وی پیشنهاد کرد: برای برقراری ارتباط موثر بین جامعه کشاورزی و شبکه گسترده شوراها در کشور، کارگروه تخصصی بین شورای عالی استان ها و وزارت جهاد کشاورزی تشکیل شود تا این امکان فراهم شود. ادامه بررسی تعاملات و روش های حل مسئله در حوزه کشاورزی.

رئیس شورای عالی استان ها در پایان ابراز امیدواری کرد این جلسه برکات و آثار مفیدی داشته باشد و از این پنجره نتیجه موثری ایجاد شود.


انتهای پیام/

دیدگاهتان را بنویسید