تعدیل نرخ مالیات با نرخ تورم اعلام شد


تعدیل نرخ مالیات با نرخ تورم اعلام شد


به گزارش ایلنا و به نقل از سازمان امور مالیاتی، داوود منظور در بخشنامه ای سهمیه های مندرج در قانون مالیات های مستقیم بر اساس نرخ تورم اعلامی مرکز آمار ایران مصوب مردادماه هیات وزیران را مورد بازنگری قرار داد. 9. سال برای اجرای آن به ادارات امور مالیاتی سراسر کشور ابلاغ شد.


بر اساس این بخشنامه سقف ماده 131 قانون مالیات های مستقیم برای دسته اول 200 میلیون تومان و برای طبقه دوم 400 میلیون تومان تعیین شده است که برای سال 1401 اجرا می شود.


همچنین بر اساس مفاد این بخشنامه حداکثر سقف هزینه های تحقیق و پژوهش موضوع بند (ق) ماده 132 قانون مالیات های مستقیم یک میلیارد تومان و هزینه های قابل قبول پرداخت مربوط به تبصره (3) قانون مالیات های مستقیم است. ماده 147 قانون مذکور 20 میلیون تومان است.


همچنین میزان بدهی ممنوعیت صادرات موضوع ماده 202 قانون مالیات های مستقیم برای اشخاص حقوقی تولیدی دارای پروانه بهره برداری 2 میلیارد تومان و سایر اشخاص حقوقی تولیدی و حقیقی 800 میلیون تومان تعیین شده است. و برای سایر اشخاص حقیقی 40 میلیون تومان.


انتهای پیام/

دیدگاهتان را بنویسید