تعرفه های جدید برای خرید تضمینی برق تجدیدپذیر اعلام شد


تعرفه های جدید برای خرید تضمینی برق تجدیدپذیر اعلام شد


به گزارش ایلنا، وزارت نیرو در راستای سیاست های دولت سیزدهم مبنی بر لزوم پیوست محیطی در توسعه صنعتی و اولویت محیط زیست بر توسعه، در قالب طرح های تشویقی، نسبت به ایجاد و گسترش جذابیت های اقتصادی و سازمانی اقدام کند. با هدف حمایت از شرکت های دانش بنیان در زمینه تولید برق از منابع انرژی، انرژی های تجدیدپذیر در برنامه است.


بر این اساس بیشترین افزایش نرخ مربوط به فناوری زیست توده است که میانگین نرخ خرید تضمینی این فناوری 130 درصد رشد داشته است و در بین فناوری‌های زیست توده، فناوری مربوط به «فرایند حرارتی (ترموشیمیایی) شامل سوزاندن زباله، گازسازی است. و پیرولیز» با رشد 183 درصدی رتبه اول رشد نرخ خرید تضمینی را به خود اختصاص داد. بر این اساس قیمت خرید تضمینی این فناوری از 7770 ریال به 22000 ریال افزایش یافت.

همچنین تعرفه های جدید خرید تضمینی برق از نیروگاه های برق آبی نسبت به سال گذشته به طور متوسط ​​90 درصد افزایش یافته است. بر اساس این اطلاعیه، قیمت تضمینی خرید برق از نیروگاه های برق آبی روی خط انتقال با ظرفیت کمتر از 10 مگاوات با 83 درصد افزایش از 5915 ریال به 10800 ریال و نیروگاه آبی موجود با افزایش 95 درصدی از 6000 ریال. 916 ریال به 13 هزار و 500 ریال افزایش یافت.

همچنین در این فراخوان نرخ خرید تضمینی انشعاب نیروگاه های فتوولتائیک تا 30 درصد و انشعاب نیروگاه های بادی تا 60 درصد افزایش می یابد.

لازم به ذکر است حداکثر زمان احداث نیروگاه های برق آبی مقیاس کوچک در خطوط انتقال و برق از لحظه عقد قرارداد تا زمان استفاده کامل از ظرفیت به ترتیب 12 و 18 ماه اعلام شده است.


انتهای پیام/

دیدگاهتان را بنویسید