تهران باید خواسته های خود را فراتر از توافق کنار بگذارد


تهران باید خواسته های خود را فراتر از توافق کنار بگذارد

آمریکا و تروئیکای اروپایی با تکرار برخی ادعاهای غیرمستند ضد ایرانی از این کشور خواسته اند که از ادعاهای فرافراز خود دست بردارد و توافق موجود را بپذیرد.


به گزارش ایلنا، آمریکا و ترویکای اروپایی با تکرار برخی ادعاهای غیرمستند ضدایرانی از این کشور خواسته اند که از ادعاهای فرادست خود دست بردارد و توافق موجود را بپذیرد.


این کشورها با اذعان به سرعت بخشیدن به روند توسعه برنامه هسته ای ایران اعلام کرده اند که متعهد به بازگشت متقابل به برجام هستند.


آمریکا و سه کشور اروپایی عضو برجام با تکرار برخی ادعاهای غیرمستند درباره موضع طرف ایرانی در مذاکرات، از ایران خواسته اند که توافق موجود را در اسرع وقت بپذیرد.انتهای پیام/

دیدگاهتان را بنویسید