ثمره تلخ سفر بایدن به منطقه فتنه، جنگ، برادرکشی و توطئه است.


ثمره تلخ سفر بایدن به منطقه فتنه، جنگ، برادرکشی و توطئه است.

معاون وزیر امور خارجه تاکید کرد: گام مبارک بایدن در راستای عادی سازی روابط با رژیم سرطان است که ریشه همه ناامنی ها و تهدیدات منطقه است. ثمره تلخ این سفر شیطانی فتنه و جنگ و برادرکشی و توطئه است.


به گزارش ایلنا، محمدصادق فضلی در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت: «گام تاسف بار بایدن» با هدف عادی سازی روابط با رژیم سرطانی است که زیربنای همه ناامنی ها و تهدیدها در منطقه است. ثمره تلخ این سفر شیطانی فتنه و جنگ و برادرکشی و توطئه است.


وی ادامه داد: همانطور که خداوند وعده داده و خواست ملت های مسلمان است، خواهیم دید که پیروزی با مقاومت اسلامی است.


انتهای پیام/

دیدگاهتان را بنویسید