حساب سود و زیان چیست؟ و چه کاربردی دارد؟


سرمایه گذاری به عنوان یک دارایی امن برای حفظ ارزش پول در طول زمان و همچنین کسب درآمد دو برابری در طول زمان همواره مورد توجه بوده است. سرمایه گذاری به معنای چشم پوشی از استفاده از منابع مالی در زمان حال به قصد برخورداری از منافع مالی بیشتر در آینده است. بنابراین وقتی صحبت از سرمایه گذاری می شود، انتخاب محل سرمایه گذاری یکی از مهم ترین موارد است. طبق آمار می توان گفت سرمایه گذاری در بازار سرمایه همواره یکی از جذاب ترین گزینه های سرمایه گذاری بلندمدت بوده است. برای کسب بازدهی مناسب در این بازار، تسلط نسبی بر اصول و فنون تحلیل آن ضروری است. بدون شک تحلیل ترازنامه ابزاری فوق العاده مفید و مفید برای تحلیل این بازار است. صورت های مالی انواع مختلفی دارند که هر کدام برای انتشار اطلاعات مهم در شرکت ها مفید هستند. یکی از انواع صورت های مالی، صورت سود و زیان است که در این مقاله به توضیح مختصری از آن می پردازیم.

تعریف صورت سود و زیان

حساب سود و زیان مهمترین صورت مالی یک شرکت است که می توان آن را ثبت کاملی از عملکرد یک شرکت در یک دوره مالی در نظر گرفت. صورت سود و زیان درآمد و هزینه های یک شرکت را توضیح می دهد و همانطور که از نام آن پیداست میزان سود شرکت را در یک دوره مالی نشان می دهد. به طور کلی صورت سود و زیان به دو روش دو مرحله ای و یک مرحله ای تهیه و ارائه می شود که در ادامه به توضیح هر یک از این روش ها می پردازیم.

روش تک مرحله ای در تهیه صورت سود و زیان

بر اساس این روش در تهیه صورت سود و زیان ابتدا کلیه اقلام مربوط به جریان های درآمدی یک شرکت ارائه شده و درآمد کلی شرکت از طرق مختلف بدست خواهد آمد. متعاقباً کلیه اقلام مربوط به جریان های بهای تمام شده شرکت ارائه و جمع آنها محاسبه می شود. در پایان مابه التفاوت درآمد و هزینه های ترکیبی قبل از کسر مالیات به عنوان سود ارائه می شود.

روش دو مرحله ای در صورت سود و زیان

روش دو مرحله ای با روش قبلی در تهیه صورت سود و زیان متفاوت است. می توان گفت در این روش بین فعالیت های شرکت تمایز قائل شده و محاسبه سود مرحله به مرحله انجام می شود.

در این روش ابتدا سود ناخالص با محاسبه تفاوت درآمد و فروش و بهای تمام شده فروش محاسبه می شود. پس از محاسبه اقلامی مانند هزینه های فروش، اداری و عمومی و همچنین هزینه های استهلاک، اقلام تحت عنوان سایر درآمدهای عملیاتی به سود ناخالص اضافه و از آن کسر می شود. در نهایت با انجام محاسبات مربوط به این قسمت به سود عملیاتی دست خواهیم یافت.

مرحله بعدی در روش دو مرحله ای تهیه صورت سود و زیان، محاسبه سود خالص است. در این مرحله هزینه هایی مانند هزینه های مالی را به همراه سایر هزینه های غیر عملیاتی از سود عملیاتی کسر کرده و سایر درآمدهای غیر عملیاتی را نیز به آن اضافه می کنیم. در این مرحله به سود خالص قبل از کسر مالیات رسیده ایم. با توجه به قوانین مالیاتی جاری و میزان و درصد مالیاتی که شرکت باید بپردازد، برای رسیدن به سود خالص و تقسیم بر تعداد سهام شرکت یا تقسیم، از عدد بدست آمده در این مرحله کسر می شود. خود سرمایه می توانیم سود هر یک را به دست آوریم شناسایی سهم شناسایی سود هر سهم برای پیش بینی حساب سود و زیان شرکت ها اهمیت زیادی دارد و مبنایی برای اظهار نظر در مورد ارزشمند بودن یا نبودن آنها در آینده خواهد بود. دوره های مالی .

تفاوت بین سود و زیان و ترازنامه

صورت سود و زیان و ترازنامه از مهم ترین صورت های مالی شرکت ها هستند که تحلیل و پیش بینی آنها و همچنین تسلط و آگاهی کافی به اقلام و حساب های موجود در هر یک از آنها برای داشتن تحلیل بنیادی تری ضروری است. اما واقعیت این است که تفاوت های اساسی بین اقلام و حساب های ترازنامه و صورت سود و زیان وجود دارد. از جمله این تفاوت ها می توان به تفاوت دوره گزارشگری در ترازنامه و صورت سود و زیان اشاره کرد. برای گزارش سود و زیان، یک دوره زمانی وجود دارد و اطلاعات حساب در یک دوره مالی محاسبه و ارائه می شود. این در حالی است که اطلاعات در یک زمان خاص در ترازنامه یا ترازنامه ثبت و ارائه می شود. به عبارت دیگر، می توان گفت صورت وضعیت مالی مشابه عکس است، اطلاعات و حساب های مربوط به آن را ارائه می دهد، در حالی که می توان گفت صورت سود و زیان مانند یک فیلم رفتار می کند و اطلاعات حساب ها را در آن ارائه می کند. یک دوره زمانی

در این راستا، به عبارت دیگر، می توان بیان کرد که اقلام و اقلام صورت سود و زیان به نوعی با متغیرهای جریان تأثیرگذار بر واحد زمان متفاوت است. اما در مورد اقلام و حساب های موجود در قالب وضعیت مالی یا ترازنامه، می توان گفت که وضعیتی مشابه با متغیرهای موجودی دارند که در یک زمان به صورت مجموع ارزش آنها گزارش می شود. یک مثال رایج در مورد تفاوت های اساسی بین این دو نوع متغیر، مثال معروف حوض آب است. در این مثال مقدار آب ورودی به استخر به عنوان متغیر جریان شناخته می شود، زیرا واحد زمان از این نظر مهم می شود و مثلاً مقدار آب ورودی به استخر در لحظه و در دقیقه و ساعت متفاوت است. . اما شما می توانید در مورد مقدار آب در استخر در یک زمان نظر دهید و این یک متغیر ذخیره سازی است. حساب های ترازنامه شرایط مشابهی خواهند داشت و متغیرها سهام نامیده می شوند. برای اطلاعات بیشتر در مورد صورت وضعیت مالی، مقاله مربوط به این صورت های مالی را در وب سایت مطالعه کنید آکادمی دانایان توصیه می کنیم.

شناسایی کیفیت سود در صورت سود و زیان

در تحلیل فاندامنتال سعی می کنیم سود شرکت ها را در یک دوره مالی پیش بینی کنیم تا بتوانیم با استفاده از مفاهیمی مانند P/E و مانند آن به ارزش ذاتی شرکت ها پی ببریم و اینکه آیا ارزش ذاتی هر سهم کمی بیشتر است نسبی است. به قیمت سهم در زمان تجزیه و تحلیل، در سهام شرکت سرمایه گذاری خواهیم کرد. یکی از مواردی که به پیش بینی سود شرکت کمک می کند توجه به صورت سود و زیان شرکت در دوره های قبل است. این به تحلیلگران دیدگاه مناسبی در مورد برآورد هر اقلام صورت سود و زیان ارائه می دهد. یکی از مواردی که هنگام بررسی صورت های مالی سال های گذشته باید به آن توجه کرد، شناسایی کیفیت سود است. کیفیت سود را می توان با معیارهای مختلفی سنجید که از این میان می توان به تکرارپذیری سود شرکت ها در سال های مختلف اشاره کرد. البته برای درک تکرارپذیری سود یک شرکت در طول سال ها، توجه به محل تولید آن بسیار مهم است. اینکه چه درصدی از سود از طریق کسب و کار اصلی شرکت به دست آمده یا چه درصدی از سود از طریق سرمایه گذاری یا فروش دارایی ها به دست آمده است، چیزی است که در اظهار نظر در مورد میزان سود در دوره های مالی آتی موثر خواهد بود. به عنوان مثال اگر یک شرکت تولیدی در دوره ای سود قابل توجهی پیدا کند، اما با مراجعه به صورت سود و زیان متوجه می شویم که این سود محقق شده از طریق فعالیت سرمایه گذاری و فروش سرمایه گذاری های قبلی به دست آمده است، البته سود محقق شده شرکت نیز بوده است. خاصیت تکرارپذیری در همه دوره ها مدت زمان یکسانی ندارند زیرا سود فعالیت اصلی شرکت نبوده است.

یکی دیگر از ویژگی های اندازه گیری سود، استفاده از صورت جریان نقدی است. در این حالت برای سنجش کیفیت سود، سود حاصله در هر یک از بخش ها و فعالیت ها را با خالص جریان نقدی حاصل از آن فعالیت در صورت مالی مقایسه می کنیم. به عنوان مثال، موقعیتی را تصور کنید که در آن یک شرکت مبلغ قابل توجهی را به عنوان سود عملیاتی در صورت سود و زیان خود گزارش کرده است، اما این مقدار با خالص وجه نقد تولید شده توسط عملیات متناسب نیست. این مقایسه را می توان به صورت کلی و جمعی نیز انجام داد; شرایطی را تصور کنید که در آن یک شرکت مقدار قابل توجهی از کل درآمد خالص داشته باشد اما دارای جریان نقدی انباشته باشد. این نشان می دهد که سود مورد نظر و گزارش شده از کیفیت خوبی برخوردار نبوده است. این امر برای شرکت‌های مالی و به‌ویژه بانک‌ها از اهمیت دو چندانی برخوردار است. برای آشنایی بیشتر با گزارشگری مالی و کاربردهای آن در تحلیل فاندامنتال، مقاله مرتبط توصیه می شود صورت های مالی در سایت آکادمی دانایان بخوانید.

صورت درآمد در بانک ها

به طور کلی، حساب سود و زیان شرکت های تولیدی و خدماتی با یکدیگر متفاوت است. آنچه تاکنون در مورد فرم صورت سود و زیان و روش های آن گفته شد بیشتر مربوط به صورت سود و زیان در شرکت های تولیدی است. حال به عنوان نمونه ای از حساب سود و زیان در شرکت های غیر از شرکت های تولیدی به توضیح حساب سود و زیان در بانک ها می پردازیم.

جریان های درآمدی در بانک ها از اجزای متنوع تری نسبت به شرکت های تولیدی تشکیل شده است. مکان‌های مختلف سودآوری در بانک‌ها شامل مواردی مانند سود حاصل از اعطای امتیاز به دولت و بخش خصوصی، کارمزد و حتی درآمد حاصل از مبادله ارز است. در صورت سود و زیان بانک ها نیز با مواردی مانند درآمد مشاع و درآمد مشترک مواجه هستیم. منظور از درآمد مشترک درآمدی است که بانک در آن با سپرده گذاران شریک می شود و در واقع این درآمد از سپرده های مشتریان و با اعطای امتیاز از طریق آن حاصل می شود. اما درآمد مشترك درآمدي است كه بانك در آن شريك نيست و از سرمايه اوليه يا از محل ارائه خدمات حاصل مي شود.

سنجش کیفیت سود در حساب سود و زیان بانک‌ها ابعاد وسیع‌تری پیدا می‌کند، زیرا یکی از محل‌های شناسایی سود در بانک‌ها به اقلام وصول سپرده مربوط به تسهیلات مرتبط است. حال وضعیتی را تصور کنید که در شرایطی که وصول مبلغ اصلی نامشخص است، برای سازه هایی که تاریخ انقضا آنها گذشته است جریمه در نظر گرفته شود. بنابراین توجه به محل درآمد و سود در بانک ها با توجه به تنوع آن اهمیت بیشتری پیدا می کند. در این خصوص می توان به مقالات مربوطه اشاره کرد صورت سود و زیانصورت‌های مالی، صورت‌های مالی و حتی مقاله‌ای مرتبط با بخش بانکی را می‌توانید در سایت آکادمی دانایان مشاهده کنید.

هشدار! این مقاله صرفا جهت آشنایی با کسب و کار مهمان منتشر شده است و سایت هیچ مسئولیتی در رابطه با آن ندارد. اطلاعات بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید