دوره دو ماهه مجلس، دولت فاطمی امین را برائت نمی کند/ ایرادات جدی و حداکثری در عملکرد وزارت جهاد کشاورزی و راه وجود دارد.


دوره دو ماهه مجلس، دولت فاطمی امین را برائت نمی کند/ ایرادات جدی و حداکثری در عملکرد وزارت جهاد کشاورزی و راه وجود دارد.

نماینده مردم اهواز در شورای اسلامی گفت: ایرادات جدی و حداکثری در کار وزارت جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی وجود دارد، برخی از وزارتخانه ها حتی اینچنین هستند اما در صورت اصلاحات مورد نظر نمایندگان مجلس کمتر. افراد در دولت اجرا می شوند، شاید نیاز به تغییر وزیر باشد و استیضاح صورت نگیرد، اما این اصلاحات به شدت مورد نظر نمایندگان است.


سید کریم حسینی نماینده مردم اهواز در شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار ایلنا، درباره «ضرورت تغییر و تحول در دولت و اینکه آیا تغییرات در وزارت صمت متوقف می شود؟»، گفت: : ایرادات وزیر صمت در مورد خودروها هم هست که در مورد تنظیم بازار همچنان پابرجاست و این مهلت دو ماهه وی را از طرح سوال و اقدامات اصلاحی معاف نمی کند.


وی ادامه داد: بنابراین سوال اصلاح وضعیت فعلی بازار باقی است و این سوال درخواست نمایندگان مجلس هم از دولت و هم از وزیر ذیصلاح است.


حسینی اضافه کرد: در مورد اینکه اکنون چگونه خواهد بود، خب، به نظر اکثریت نمایندگان مجلس نیاز است که وزارت بازرگانی آموزش ببیند و بتواند در حوزه توزیع و تنظیم بازار بهتر عمل کند.


نماینده مردم اهواز در پاسخ به این سوال که آیا پیگیری انتقادات و مطالبات دولت از مجلس به سکوت ختم می شود؟ وزارتخانه ها هم هستند، اما کمتر. اگر اصلاحات مورد نظر نمایندگان مردم در دولت اجرا شود، ممکن است تغییر وزیر و استیضاح نباشد، اما این اصلاحات به شدت مورد نظر نمایندگان است و در آینده اگر این ایرادات برطرف نشود، قطعاً خواهد بود. منجر به استیضاح شود.


انتهای پیام

دیدگاهتان را بنویسید