روزگاری که برخی از شهروندان و شهرداری کلاه بر سر می گذاشتند گذشته است


رئیس سازمان بازرسی با تاکید بر اینکه «عبادت چیزی جز خدمت به مردم نیست»، گفت: فرصت خدمت به شهروندان نعمتی است که خداوند به ما داده است و در مجموع این خدمت به مردم و عبادت می تواند بسیار آسان تر و ملموس تر شود.” و او این کار را سریعتر انجام داد.

وی به برخی موانع بر سر راه خدمت رسانی به مردم در شهرداری اشاره کرد و افزود: بخشی از این موانع مربوط به سوء مدیریت و وجود موانع اشتباه و ساختارهای معیوب است که بیش از آنچه تصور می شد نظام را پیچیده کرده است. البته، بوروکراسی های اضافی که باعث ایجاد فساد و سوء رفتار نیز می شود، می تواند این فرصت خدمات را کاهش دهد.

رئیس سازمان بازرسی شهرداری تهران با تاکید بر اینکه باید به عنوان چشم انداز مدیریت شهری به سرعت نقاط ضعف، تنگناها و خلأها را شناسایی کنیم، ادامه داد: وظیفه اصلی ما در بازرسی اصلاح نظام است و باید انرژی، قوت خود را متمرکز کنیم. و استراتژی on Go تا مدیران و همکاران ما در شهرداری بتوانند این سیستم را با هدف ارتقای کارایی آن بهبود بخشند.

داوود گودرزی در ادامه با بیان اینکه شهرداری باید نماد بهترین سیستم خدمات رسانی در ذهن مردم باشد، گفت: وقتی مردم به شهرداری می روند باید حالشان خوب باشد، کارشان انجام شود و بیشتر از آنها به آنها خدمت شود. فکر کرد و این واقعاً شدنی است و توهم نیست و می توان مردم را راضی کرد.

رئیس سازمان بازرسی شهرداری تهران رسیدگی به تخلفات را یکی دیگر از مراحل بازرسی عنوان کرد و گفت: بعد از خدمت رسانی به مردم، اولویت دوم ما برخورد با فریب دهندگان شهردار، شهروندان و مردم است که باید پاسخگو باشند. “

وی تاکید کرد: برخی باید بدانند که اینطور نیست و این دوره به پایان رسیده است و دیگر اجازه نمی دهیم و اعمال، تصمیمات اشتباه و مجوزهای اشتباه را به شهر، شهروندان و شهرداری ها واگذار کرده و احساس می کنند که می توانند ادامه دهند. کار کن.” بگذار این اتفاق بیفتد.

رئیس سازمان بازرسی شهرداری تهران با تاکید بر اینکه با تخلفات غلات و موارد کلان برخورد خواهیم کرد، خطاب به ستاد بازرسی گفت: امروز فساد به بلای جان مردم تبدیل شده و فرهنگی، سیاسی، امنیتی، اقتصادی و غیره دارد. عواقب. ” پس همه باید کمک کنید و با روحیه جهادی و جدیت بیشتری سر کار بیایید.

داوود گودرزی افزود: با این گسترش تخلفات و سیل مسائلی که در شهرداری داریم اتفاقات خوبی می افتد اگر هر کدام از شما با انگیزه قوی، روحیه مضاعف و درایت کاری را که بر عهده دارید انجام دهید.

وی با تاکید بر اصلاح نظام اداری شهرداری ها افزود: در سازمان کنترل ها نباید بروکراسی های نادرست، سهل انگاری ها و نگاه های حداقلی داشته باشیم و باید تسریع کنیم، روی کار و حرف مردم حساس باشیم و خود را خدمتگزار واقعی بدانیم. از مردم.”

به گزارش روابط عمومی سازمان بازرسی شهرداری تهران، رئیس سازمان بازرسی شهرداری تهران با بیان اینکه ما برای خدمت به مردم آمده ایم، ادامه داد: در سازمان بازرسی نباید گفت که کار سخت است. همه سختی ها و پیچیدگی های این چند ماه را دیده و لمس کرده ایم، اما هر روز که جلوتر می رفتیم بیشتر مطمئن می شدیم که می تواند تحولی جدی در مجموعه ایجاد شود.

دیدگاهتان را بنویسید