زیرا طرح های سازماندهی «کودکان کار» محقق نمی شود


از آنجا که برنامه ریزی برای سازماندهی

دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر در گزارشی با عنوان «کودکان کار و خیابان در ایران»، مفهوم سازی انواع کودکان کار و خیابان، شناسایی منابع این پدیده و تهیه آمار دقیق از کودکان شاغل و جاده به عنوان الزامات مهم برای تدوین برنامه مداخله جامع.


به گزارش ایلنا، در گزارش دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش ها که به ارزیابی طرح ها و روش های مداخله و الزامات تدوین طرح مداخله کلی پرداخته، آمده است: افزایش تعداد کودکان کار و خیابان، به ویژه در نتیجه همه گیری بیماری کرونا، نگرانی ها در مورد این کودکان افزایش یافته است.


این گزارش یادآور شد: در اولین گزارش از سلسله گزارش‌های مربوط به کودکان کار و خیابان، قوانین و مقررات مربوط به این حوزه مورد بررسی قرار گرفت و در پژوهش حاضر، طرح‌ها و مدل‌های مداخله‌ای که نهادهای مختلف برای تحقق آن اجرا کرده‌اند، مورد بررسی قرار گرفت. وظایف قانونی آنها ارزیابی شد


در این تحقیق نیازهای تدوین برنامه مداخله جهانی تبیین شد و یادآور شد که بیش از بیست سال از اولین برنامه های سازمانی برای کودکان کار و خیابان می گذرد و نهادهای ذیربط برنامه های سازمانی مختلفی را برای مقابله با این پدیده طراحی و اجرا کرده اند. کودکان کار و خیابان چالش هایی مانند «عدم پوشش انواع مشاغل و کودکان خیابانی»، «غلبه بر رویکرد مجموعه بر جذب»، «کاهش توانمندسازی کودکان کار و خیابان به کمک مالی»، «غلبه بر چشم انداز توانمندسازی کوتاه مدت به جای دیدن آن». به عنوان یک فرآیند “” عدم پوشش فرزندان شهروندان “، “عدم اجماع در نحوه برخورد با پدیده کودکان کار و خیابان”، “عدم ارتباط صحیح بین سمن ها و نهادهای دولتی” و “عدم توجه به ریشه‌های پدیده کودکان کار و خیابانی «از جمله دلایل اصلی شکست طرح‌های مداخله‌ای در سامان مراقبت از کودکان کار و خیابان است.


گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس ادامه می‌دهد: در گزارش بعدی «مفهوم‌سازی انواع کودکان کار و خیابان» و تفکیک کودکان کار، کودکان خیابانی و جمع‌آوران زباله، «شناسایی سکوهایی برای پدیده کودکان کار و خیابان» همچنین «تهیه آمار دقیق کودکان کار و خیابان» به عنوان سه الزام مهم در تدوین برنامه مداخله جامع توصیف شد.


گزارش مرکز پژوهش های مجلس را اینجا بخوانیدانتهای پیام/

دیدگاهتان را بنویسید