سلام جنبش ژاپنی؛ نحوه اجرای صحیح حرکت


جنبش ژاپنی سلام یک مکمل عالی برای روزهایی است که عضلات زیربغل خود را ددلیفت یا تمرین می دهید. به دلیل استفاده از گروه های عضلانی بزرگ، یک روز در هفته یک سلام ژاپنی را انجام دهید.

برای هایپرتروفی در این حرکت ۳ تا ۵ ست و ۸ تا ۱۲ تکرار انجام دهید و برای افزایش قدرت در این حرکت ۳ تا ۵ ست و ۳ تا ۵ تکرار با سنگین ترین وزنه ها انجام دهید.

دیدگاهتان را بنویسید