صدور کیفرخواست 105 پرونده مربوط به اغتشاشات اخیر در خوزستان


صدور کیفرخواست 105 پرونده مربوط به اغتشاشات اخیر در خوزستان


به گزارش ایلنا، علی دهقانی در این باره گفت: ادعای 105 پرونده از دستگیرشدگان حوادث اخیر در این استان صادر و به محاکم قضایی استان ارسال شده است.


وی ادامه داد: افراد دستگیر شده در اغتشاشات اخیر، عناصر اصلی و سرکردگان از فریب خوردگان و کسانی که در این اغتشاشات دخالت عاطفی داشته اند جدا شده اند.

به گفته رئیس کل دادگستری خوزستان این تعداد پرونده 213 متهم دارد که برای سه نفر از آنها وقت تعیین شده است و به زودی دادگاه متهمان آنها آغاز می شود.

دهقانی با بیان اینکه مابقی پرونده ها نیز به زودی تعیین وقت و در بخش های ویژه ای که برای رسیدگی به این پرونده ها در نظر گرفته شده، رسیدگی می شود، گفت: پرونده سایر متهمان نیز در دست بررسی و مراحل مقدماتی است.


انتهای پیام/

دیدگاهتان را بنویسید