عدالت و تحول آموزش و پرورش یکی از اهداف اصلی مکتب تلویزیون ایران است


عدالت و تحول آموزش و پرورش یکی از اهداف اصلی مکتب تلویزیون ایران است

جلسه آموزشگاه سیما صبح امروز در ساختمان اداری صدا و سیما با حضور علی عبدالعلی (مدیر شبکه آموزشی) برگزار شد.


به گزارش خبرنگار ایلنا، علی عبدالعلی مدیر شبکه آموزش و پرورش در ابتدای این جلسه گفت: 100 درصد مطمئن هستم امسال اتفاقی می افتد که شاهد نقطه عطفی در بحث آموزش و پرورش باشیم و قدم هایی برداریم. در این راستا جدی است.» طرح تحول مدرسه تلویزیونی ایران بر دو واقعه متمرکز است، اتفاق اول مربوط به عدالت آموزشی است؛ اگر تعارف را کنار بگذاریم، عدالت آموزشی در کشور ما مورد غفلت جدی قرار گرفته است و بازنگری در سخنان راهنمای سوپرما نیز شکایت خود را از عدم توجه در این زمینه نشان می دهد.


وی افزود: معتقدند نظام آموزشی ما باید به گونه ای باشد که دانش آموز شمال شهر تهران با دانش آموز یک منطقه محروم برابری کند. آیا قبولی کنکور ما در بین همه بچه های ایرانی امروز یکسان است؟ طرح انقلابی مدرسه تلویزیون ایران اولین گام آن در راستای عدالت آموزشی است. این بدان معناست که هر کسی که در خانه خود تلویزیون دارد، به بهترین محتوای آموزشی دسترسی رایگان دارد. اعدادی بین 4 تا 5 میلیون نفر هستند که در دو سال سلطنت به تحصیلات خوب دسترسی نداشته اند در حالی که ما بیش از 60 میلیون تلویزیون داریم و در همه جای ایران تلویزیون جوابگوست و حالا اگر تلویزیون بتواند توییت کنید محتوای آموزشی جذاب و شیرین، مطمئنا. در راستای عدالت در آموزش و پرورش گام برداشته ایم.


مدیر شبکه آموزش گفت: در مدرسه سیمای ایران دو هدف عدالت آموزشی و تحول آموزشی دنبال می شود. امروز باید آموزش با تفریح ​​آمیخته شود به همین دلیل گفتیم اینجا آموزش لذیذ است. مدرسه تلویزیون ایران از شمال تهران به سمت مرزها و مناطق محروم کشور می رود که طبیعتاً به آموزش رایگان مفیدی هم دسترسی ندارند و این اتفاق نادری نیست.


خبر رو به اتمام است…

دیدگاهتان را بنویسید