فرمایشات امام و رهبری در مبارزه با مواد مخدر برای ما راهگشاست


وی با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری مبارزه با مواد مخدر را نیز جهاد بزرگ خواندند، افزود: این فرمایشات راه را برای ما هموار می کند و مسئولیت ما را سنگین می کند.

دبیرکل تصریح کرد: نباید به این مسئولیتی که در آن مشغول به کار هستیم، فقط به عنوان یک شغل و وظیفه نگاه کنیم، بلکه باید به عنوان یک موضوع دینی، دینی، اخلاقی و انسانی به آن نگاه کنیم؛ این مسئولیتی است که ما در آن کار می کنیم. زیرا خداوند در قرآن فرموده است هر که انسانی را نجات دهد گویی همه بشریت را نجات داده است.

مومنی افزود: اگر نگاه ما به این کار دینی باشد، خداوند کمک می کند و موانع را برطرف می کند، اگر برنامه ریزی ها و سیاست گذاری ها درست باشد و به خدا توکل کنیم و نیتمان الهی باشد و کار را برای قرب الهی انجام دهیم. بدون شک خداوند همین کار را خواهد کرد.» آن کمک می کند.

وی با بیان اینکه باید در مبارزه با مواد مخدر تلاش بیشتری کنیم، افزود: باید تلاش بیشتری برای ادامه مسیری که امام خمینی(ره) در پیش گرفته اند و رهبری ادامه داده است داشته باشیم.

دبیرکل ستاد گفت: در اینجا با امام راحل تجدید میثاق می کنیم تا تا آخرین نفس به انقلاب اسلامی وفادار باشیم و راه شهدا را ادامه دهیم، مصمم تر از همیشه باشید.

به گزارش روابط عمومی ستاد مبارزه با مواد مخدر؛ مومنی در نهایت گفت: «ما وظیفه بزرگی داریم؛ بنابراین همه اعم از مسئولان، مردم، نخبگان و… باید تلاش کنند تا در این جهاد بزرگ کمک کنند.

دیدگاهتان را بنویسید