لمینت سرامیکی و انواع آن


لمینت سرامیکی یک پوشش بسیار نازک است که به دندان چسبانده می شود.
دندان های کمی کج، شکستگی، بد رنگ و لکه، دندان های کوچک و غیره. مواردی هستند که با این لمینت ها قابل رفع هستند.
این لمینت ها در صورت مراقبت مناسب به مدت 10 تا 15 سال قابل استفاده هستند.

پست لمینت سرامیکی و انواع مختلف آن برای اولین بار در مجله سلامت دکترتو پدیدار شد.

دیدگاهتان را بنویسید