مخبر سه مصوبه اجرایی را ابلاغ کرد


مخبر سه مصوبه اجرایی را ابلاغ کرد

معاون اول رئیس جمهور سه مصوبه اصلاح آیین نامه اجرای قانون بودجه 1401 کل کشور و اختصاص اعتبار برای جبران خسارت سیل در سیستان و بلوچستان و همچنین یزد را ابلاغ کرد.


به گزارش ایلنا، با امضای معاون اول رئیس جمهور، مصوبه مربوط به اصلاح آیین نامه اجرای قانون بودجه 1401 کل کشور اصلاح و ابلاغ شد.


هیأت وزیران در جلسه دوم شهریور 1401 تصمیم به اصلاح قانون بودجه سال 1401 کل کشور با هدف جلب نظر شورای اسلامی و رفع مغایرت اعلام شده از سوی مجلس در خصوص ضوابط اجرا گرفت. قانون بودجه سال 1401 کل کشور.

ابلاغ مصوبه اختصاص اعتبار برای جبران خسارات سیل سیستان و بلوچستان

به گفته ابن الرحریف، در ششمین جلسه هیأت وزیران به منظور ارائه نظر هیأت بررسی و اجرای مصوبات دولت با قوانین در خصوص مغایرت قانونی مصوبه مربوط به واگذاری اعتبار برای جبران خسارات وارده. سیل در استان سیستان و بلوچستان با پیشنهاد معاون حقوقی رئیس جمهور برای موافقت با اصلاح مصوبه مذکور.

معاون اول رئیس جمهور روز یکشنبه این مصوبه را ابلاغ کرد تا بر اساس این اصلاحیه، اعتبار مذکور از منابع بند (م) ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون ناظر بر بخشی از آیین نامه مالی قانون اساسی اجرا شود. دولت (2).

ابلاغ تصویب تخصیص اعتبار برای جبران خسارات ناشی از سیل در یزد

همچنین در جلسه 6 شهریور 1401 به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب برنامه و تنظیم بودجه کل کشور، اختصاص مبلغ 250 میلیارد اعتبار هزینه ای و تملک سرمایه برای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور. استان یزد برای بازسازی تاسیسات زیربنایی و مناطق مسکونی و میراث فرهنگی آسیب دیده سیل، مدیریت اضطراری و جبران خسارت در این استان توافقی.

دولت همچنین سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان یزد را موظف کرده است تا هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد اعتباری مذکور را همراه با نظارت فنی بر روند بازسازی اعتبارات به سازمان های برنامه و بودجه کشور و مدیریت بحران کشور ارسال کند.


انتهای پیام/

دیدگاهتان را بنویسید