مدیرانی که دارای فرزندان دو تابعیتی هستند نباید مسئولیت پذیر باشند / نباید نسبت به کودکانی که در خارج از کشور فرزندپروری نیستند حساس باشند.


مدیرانی که دارای فرزندان دو تابعیتی هستند نباید مسئولیت پذیر باشند / نباید نسبت به کودکانی که در خارج از کشور فرزندپروری نیستند حساس باشند.


جعفر قدری در گفت و گو با خبرنگار ایلنا با اشاره به اینکه فرزندان پس از ازدواج از تکافل فرد خارج می شوند، افزود: در این شرایط اگر فرزندان افراد در کشورهای دیگر ازدواج کنند و به سفر بروند، از تکافل فرد خارج می شوند.


وی گفت: فرزندانی که تحت سرپرستی رهبران مسئول (پدر یا مادر) هستند که در کشورهای دیگر هستند باید مورد توجه قرار گیرند اما نباید نسبت به این کودکان که در خارج از کشور تحت سرپرستی والدین خود نیستند حساس باشیم.


عضو مجمع نمایندگان فارس با اشاره به اینکه مدیران بخش دولتی فارس دارای دو تابعیتی یا فرزندان دو تابعیتی بعید هستند، گفت: برخی از مدیرانی که در بخش خصوصی و موسسات در فارس کار می کنند فرزندان دو تابعیتی دارند.


نماینده شیراز و زرقان با اشاره به اینکه هنوز قانونی در این خصوص به تصویب نرسیده است، بیان کرد: به دنبال ایجاد تغییراتی در قانون استخدام مسئولانی که فرزندان آنها دارای تابعیت مضاعف هستند، هستیم تا چارچوب قانونی مشخصی در این زمینه رعایت شود. بخش وجود داشتانتهای پیام/

دیدگاهتان را بنویسید