میدان نبرد رسانه ای دشمن بسیار گسترده تر از مرزهای جغرافیایی کشور است


میدان نبرد رسانه ای دشمن بسیار گسترده تر از مرزهای جغرافیایی کشور است


به گزارش ایلنا، مهدی عرب صادق گفت: سلطه استکبار غرب باطل است و با تبلیغات دروغین رسانه ها و فریب جنگ روانی آنها، ناتو و غرب مردان اردوگاه نبرد نیستند و با با تبلیغات و فریب دولت اوکراین، ملت های اروپا را در فقر و ناامیدی غرق کردند.»


وی بیان کرد: باید مدام میدان نبرد رسانه ای را ارزیابی کنیم، ببینیم در عرصه رسانه در چه جایگاهی هستیم و از آسیب های آن دوری کنیم، یکی از آسیب های اصلی رفتن به سمت اشتباه است که میل به خودنمایی با روحیه می آید. روشنگری جهادی در فضای رسانه ای و ما را از رسانه ای شدن، دور شدن از دشمن باز می دارد.


معاون سیاسی حزب اسلامی موتلفه گفت: جنگ رسانه ای دشمن کلیک است و با بمباران تبلیغاتی جامعه ما سعی دارند جنگ رسانه ای را به خیابان ها بکشانند و خیابان ها را فعال و شعله ور نگه دارند.


وی گفت: رسانه هایی که پیاده نظام و سرمایه دشمن در داخل کشور هستند و با حمایت آنها به این توهم که اکثریت هستند، با استدلال های خود سعی در گرم نگه داشتن کوره التهاب دارند. به قلم و در پی اهداف ضد ملی، مطالبات مردم را مطرح می کنند.»


وی با اشاره به راهبرد هوشمندانه نظام برای غلبه بر این فتنه گفت: آنها سعی داشتند نظام را به خشونت خیابانی بکشانند اما نیروهای امنیتی و اطلاعاتی با ماهرانه خط دشمن را قرائت کردند و مانع از اجرای نقشه کشتار آنها شدند که متوجه شدند و خشمگین شدند. اپوزیسیون به حدی رسیده است که برای کشتن دست به کشتارهای کور زده است و این پرده کوتاهی از این جریان رسانه ای و خیابانی دشمن در ایران است.


مهدی عرب صادق گفت: در جنگ شناختی دشمن با تروریسم رسانه ای مواجه بوده ایم و باید خود را برای دوران مدیریت پس از فتنه آماده کنیم، مراحل اصلی مدیریت پس از فتنه حل مشکلات معیشتی مردم، شناسایی رسانه ها سنگر و تسلیح است. اهالی فضای رسانه ای دولت باید توجه ویژه ای به آن داشته باشد و ما به رسانه های غربی پیشنهاد می کنیم تا دیر نشده حرکت کنند.


وی بیان کرد: یکی دیگر از راهکارهای پسا فاتنا، شناسایی دوست و دشمن است و اکنون که غبارها پاک شده است، باید غیردوستان را وارد جامعه کنیم و مردم مواضع نمایندگان حوزه انتخابیه خود را در شورای اسلامی رعایت کنند. برخی از مردم با سکوت یا ایجاد ویرانی در آتن، باید توسط خود مردم از صحنه انتخابات سال آینده حذف شوند.


وی ادامه داد: دشمن برای تسلط بر جامعه تلاش می کند نظام را علیه مردم بچرخاند و این همان ورطه ای است که در سوریه ای شدن ایران برای جامعه ما طراحی کرده اند.


انتهای پیام/

دیدگاهتان را بنویسید