نظریه گام های دراماتیک میشل کروتزن منتشر شد.


را

کتاب «نظریه گام های دراماتیک میکلا کروتزن» نوشته مسعود دافاری توسط انتشارات نریمان منتشر و راهی بازار نشر شده است.


به گزارش ایلنا، کتاب «تئوری گام های دراماتیک» نوشته میشل کروتزن به همراه تحلیل نظریه در سه فیلمنامه اصغر فرهادی به قلم مسعود دفاری به تازگی توسط انتشارات «نریمان» منتشر و وارد بازار کتاب شده است.


مسعود دفتری متولد 1367 در تهران و دارای مدرک سینما و فوق لیسانس ادبیات نمایشی است. این کتاب اولین اثر اوست. وی در این کتاب پژوهشی برای اولین بار به بررسی نظریه گام های دراماتیک میشلا کروتزن در سه فیلمنامه اصغر فرهادی پرداخت.


این کتاب به سه قسمت تقسیم شده است: مقدمه که شامل سفر قهرمان و کهن الگو در 17 قسمت، مدل کریستوفر ووگلر در 12 قسمت و فیلمنامه سید فیلد در سه قسمت و قطعات دراماتیک است. قسمت دوم این کتاب تئوری گام های دراماتیک کراتزن است که شامل دوازده مرحله به همراه خلاصه ای از فیلمبرداری الی، جدایی نادر از سیمین و فروشنده است و در بخشی دیگر از این فصل، نویسنده به طور جداگانه گام های دراماتیک کروتزن را برای این ها شرح می دهد. سه فیلم در دوازده قدم نتیجه دادند و در پایان به پایان رسیدند.


گذرهای دراماتیک فیلمنامه یکی از موضوعات اساسی سینماتوگرافی است. جنبه های دراماتیک در سه فیلمنامه درباره الی، جدایی نادر از سیمین و فروشنده بسیار مشهود و قابل توجه است. نگاهی که در این کتاب به این سه مورد شده است، علاوه بر جنبه دراماتیک، شخصیت ها را به گونه ای توصیف می کند. داستان پیش می رود، هدف کارگردان، معنا و مفهوم فیلمنامه و از طریق تئوری «گام های دراماتیک» به درک بهتری از مضامین طرح فیلمنامه های اصغر فرهادی و تکنیک های فیلمنامه می رسد.


در این کتاب ابتدا ساختار دراماتیک در سینما بررسی می شود، سپس فیلمنامه ها بر اساس مدل کراتزن تحلیل می شوند و در نهایت سه فیلمنامه بر اساس مدل کراتزن تحلیل می شوند و در نهایت سه فیلمنامه بر اساس این نظریه با هم مقایسه می شوند. . هر سه اثر دارای عناصر دراماتیک هستند و بررسی آنها از نظر «گذرهای نمایشی» کروتزن نشان می دهد که هر دوازده قطعه را در اختیار دارند. مطالعه و بررسی این RAA نه تنها نشان دهنده انطباق فیلمنامه ها با طرح است، بلکه به تحلیل و نقد آنها نیز کمک می کند و در نتیجه این مطالعه نشان می دهد که آثار فرهادی شباهت هایی دارد و گواه خط فکری است. کارگردان و عامل موفقیت او به سمت شما می رود.


این کتاب در 150 صفحه، شمارگان 550 نسخه و قیمت 70 هزار تومان می باشد.


انتهای پیام/

دیدگاهتان را بنویسید