نهمین دوره «10 روز با عکاسان» برگزار می شود.


دوره نهم از

رئیس هیئت مدیره انجمن عکاسان ایران از برگزاری نهمین دوره «10 روز با عکاسان» پس از 2 سال وقفه به دلیل ویروس کرونا خبر داد.


به گزارش ایلنا، افشین شاهرودی، رئیس هیئت مدیره انجمن عکاسان ایران درباره وقفه دو ساله در رویداد «10 روز با عکاسان» که به همت این انجمن برگزار شد، گفت: در گذشته به دلیل شیوع ویروس کرونا. ویروس، نه تنها فعالیت های انجمن عکاسان ایران، بلکه بسیاری از فعالیت ها در همه ابعاد جامعه تحت الشعاع قرار گرفته است.


وی افزود: وقتی نتوانیم رویدادی را با حضور جامعه هدف تشکیل دهیم، البته برگزاری آن نامطلوب است. بنابراین، «10 روز با عکاسان» در موقعیت تاج ماندگار نشد. اما خوشبختانه پس از پشت سر گذاشتن شرایط سخت اولیه کرونا، اکنون قادر به انجام مجدد این رویداد مهم هستیم.


شاهرودی ادامه داد: با حضور چهره های جوان در ترکیب هیئت مدیره انجمن عکاسان ایران، انجمن انرژی و قوت تازه ای گرفت و قوت مضاعفی در انجمن ایجاد شد.


وی در پاسخ به این سوال که آیا مشکلات مالی در برگزاری یا عدم برگزاری رویداد «10 روز با عکاسان» تأثیرگذار بوده است، گفت: در دوره های گذشته با تلاش و حمایت فراوان بودجه مناسب برای این رویداد فراهم شده است.حامی مالی “. چالش های مالی همیشه در رویدادهای فرهنگی و هنری وجود داشته است.


شاهرودی در خصوص زمان و مکان این رویداد گفت: نهمین دوره «10 روز با عکاسان» از 8 مهرماه در تمامی گالری های خانه هنرمندان ایران آغاز می شود.


رئیس هیئت مدیره انجمن عکاسان ایران درباره رویکردهای رویداد «10 روز با عکاسان» گفت: «10 روز با عکاسان» اکنون به یک رویداد جدی در عکاسی ما تبدیل شده است. دوره قبلی کار پروژه محور بود که نشان داد این روش سازماندهی مفیدتر است، طرفداران بیشتری دارد و انجمن عکاسان را به اهداف خود نزدیک می کند. بنابراین این دوره نیز «پروژه محور» بوده و در آن بر جوانان تاکید خواهد شد.


انتهای پیام

دیدگاهتان را بنویسید