چگونه تأثیر باقیمانده تناسب فقط پنج درصد است؟


چگونه تأثیر باقیمانده تناسب فقط پنج درصد است؟

بازنشستگان کار می گویند: توضیح دهند که چگونه اثر باقیمانده تناسب سال قبل تنها چهار پنج درصد است!


به گزارش خبرنگار ایلنا، 30 تیرماه مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به این سوال که آیا ادعای تشکل های بازنشستگان مبنی بر باقی ماندن 25 درصد همسان سازی را تایید می کنید؟ وی تصریح کرد: این 25 درصد باقیمانده صحیح است اما 25 درصد مذکور مربوط به زمان تعیین حقوق است و تعداد این 25 درصد تأثیرگذار بر حقوق بازنشستگی بین 4 تا 5 درصد است.


سعیدی (کارگر بازنشسته) در این خصوص از کارشناسان سازمان تامین اجتماعی توضیحات بیشتری خواست و گفت: چگونه محاسبه کردند که اثر 25 درصد باقیمانده تعدیل سال قبل تنها 5 درصد بوده است؟ از کارشناسان سازمان انتظار داریم این مشکل را با اعداد و ارقام توضیح دهند و توضیح دهند که چگونه به این 5 درصد رسیده اند.


وی می افزاید: تاثیر این تناسب هر چقدر هم باشد بر عهده سازمان است و مابقی تناسب باید قبل از افزایش حقوق سال جدید اجرا می شد تا مانند سایر اجزای حقوق مشمول افزایش حقوق شود. . .


این مستمری بگیر تاکید می کند: علاوه بر تناسب 25 درصدی سال قبل، بازنشستگان کار، تناسب سال جدید را نیز به سازمان مدیون هستند؛ اما اول از همه انتظار داریم مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان در سال جدید تغییر کند. ده درصد به هیچ وجه قابل قبول نیست.


سعیدی در پایان می گوید: باید نسبت به اجرای ماده 96 تامین اجتماعی اضافه می شد. در هر صورت به مستمری بگیران باید مابقی تناسب سال قبل به اضافه تناسب 1401 پرداخت شود. اما قبل از هر چیز اصلاح افزایش حقوق بازنشستگی ضروری است.


انتهای پیام/

دیدگاهتان را بنویسید