کارگران هفت تپه همچنان منتظر عمل به وعده های خود هستند


کارگران هفت تپه همچنان منتظر عمل به وعده های خود هستند


به گزارش خبرنگار ایلنا، کارگران نیشکر هفت تپه با بیان اینکه مجتمع کشت و صنعت هفت تپه حدود یک سال است که به دولت بازگردانده شده است، اما هنوز به مطالبات اصلی کارگران این مجتمع پاسخ داده نشده است، اظهار داشتند: اگرچه کارگران این مجتمع هستند. کار، همه آنها منتظر تحقق وعده هایی هستند که کارفرمای بخش دولتی در زمان تعیین تکلیف به آنها داده است.


به گفته آنها، اگرچه برخی از مطالبات صنفی کارگران از جمله به روز رسانی مطالبات و رفع مشکلات بیمه کارگران حل شده است، اما هنوز به مهمترین مطالبات کارگران رسیدگی نشده است.


آنها افزودند: اجرای کامل طرح تجمیع و درجه بندی کار، بازپرداخت برخی مزایای قانونی و عرفی، کنارگذاشتن چندین قانون چندگانه در پرداخت ها و قراردادها و یکسان سازی سطح حقوق بین تمامی طرح های شرکت طرح هفت، می باشد. بخشی از مطالبات کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه. ما همچنان منتظر جمع آوری این درخواست های قدیمی هستیم.


انتهای پیام/

دیدگاهتان را بنویسید