کتاب «امپراتوری بیزانس و ساسانی» منتشر شده است.


کتاب منتشر شده است

کتاب «امپراتوری بیزانس و ساسانی» اطلاعات لازم را در مورد روابط روم و ساسانیان به خواننده ارائه می‌کند، اما همچنین به بررسی نقش و اهمیت ساسانیان در تاریخ جهان شرقی باستان می‌پردازد.


به گزارش خبرنگار ایلنا، کتاب «امپراتوری بیزانس و ساسانی (دو قدرت جهانی در جدال جنگ و همزیستی)» نوشته انگلبرت وینتر و بیت دیگناس با ترجمه جواد سیداشرف با قیمت 110 هزار تومان راهی بازار نشر شد.


در مقدمه و مقدمه کتاب می خوانیم:


جنگ ایران و روم شرقی بین سالهای 602 تا 628 میلادی بین خسرو پرویز پادشاه ساسانی و فوکاس و هراکلیوس امپراتوران بیزانس بوده است که آخرین و بزرگترین جنگ شرق ایران و روم است. با مرگ موریس امپراتور بیزانس در سال 602 و پیدایش خلاء قدرت و کودتای فوکا برای تصاحب تاج و تخت، خسروپرویز به فکر بهره برداری از این وضعیت و حمله به مرزهای بیزانس افتاد. برای این منظور، او به خونخواهی موریس اشاره کرد که در به سلطنت رسیدن او نقش داشت.


با روی کار آمدن ساسانیان، امپراتوری بیزانس با رقیب جدیدی مواجه شد که در سیاست هوشیار، در اقتصاد توانا و کارآمد و در عرصه نظامی قوی و خطرناک بود و میل به قدرت و توسعه طلبی، رومیان شرق را وادار به بسیج کرد. تمام نیروهای خود را به کار می گیرند و از هر چه در توان دارند استفاده می کنند. تنها چند دهه پس از تأسیس این امپراتوری نوفارس توسط ساسانیان در سال 224 میلادی، هر دو طرف خود را به عنوان قدرت های بزرگ و مستقل شناختند و بین حاکمان آنها رابطه ای بر اساس پذیرش برابری و همزیستی هر دو بخش برقرار شد. .


کتاب «امپراتوری بیزانس و ساسانی» نه تنها شناخت لازم را در مورد روابط روم و ساسانیان در اختیار خواننده قرار می دهد، بلکه به بررسی نقش و اهمیت ساسانیان در تاریخ شرق جهان باستان نیز می پردازد. تاریخ روم شرقی از قرن سوم به بعد به شدت تحت تأثیر روابط آن با همسایه شرقی خود، ایران ساسانی بوده است، دیدگاهی که بر تسلط و برتری روم در دوران باستان تأکید دارد.


انتهای پیام/

دیدگاهتان را بنویسید