کتاب «توحید اعلی در معرفت خالق» منتشر شد.


کتاب منتشر شده است


به گزارش ایلنا، کتاب «توحید فائق در خالق خالق» اثر آیت الله سید علی موسوی بهبهانی به همت مؤسسه انتشارات چتر دانش منتشر شد.


این کتاب توسط آیت الله مجید کاظمی به زبان عربی و به صورت مختصر و شیوا در باب کلام و توحید مطالعه و تبیین گردیده است که ابتدا در 26 صفحه در خرم آباد و در زمان حیات مؤلف ایشان (آیت الله) چندین بار به چاپ رسیده است. سید بهبهانی) به ضمیمه کتابهای دیگر منتشر شد.


مؤلف علت تألیف این اثر را پاسخگویی به درخواست مؤمنان برای رفع شبهات فطری دانان و مخالفان توحید ناب عنوان کرده و رساله را بر شش مرحله استناد کرده است. با اثبات وجود جهان و رد وجود و قدم ازلی آن، یقین به وجود آفریدگار و خالق که واجب الوجود است و برخورداری از تمام صفات کمال و عدم وجود نقص در اوست. ، عینیت صفات با ذات او، توحید و عدم کثرت، عدم ترکیب وجود.او با وجود ممکنات.


روش نگارنده استفاده از مباحث عقلی برای تحلیل مفاد اخبار رسیده از ائمه معصومین است و در بسیاری از موارد آنچه را که در برخی از کتب فلسفی غربی و شرقی بدیهیات تلقی می شود در نقدی صریح و شجاعانه نقد و رد کرده است. مثلا بحث ماتریالیست ها بر اساس نظریه های علوم طبیعی مثل فرضیه داروین رد شد و نظریه ذات هستی باطل اعلام شد و اشتراک وجود و همزیستی بین خالق و مخلوق باطل است!


کتاب «توحید فایق در معرفت خلیق» در شمارگان 500 نسخه به بهای 27 هزار تومان از سوی انتشارات «چتر دانش» منتشر شد.


انتهای پیام/

دیدگاهتان را بنویسید