یک پنجم مرگ و میر ناشی از کار در ساختمان است


یک پنجم مرگ و میر ناشی از کار در ساختمان است

رئیس کمیسیون شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران گفت: مشکل بیمه کارگران باید حل شود و افزایش 10 برابری بیمه کارگران ساختمانی به موارد زیادی ضربه زده است.


به گزارش ایلنا، مهدی عباسی در هفتاد و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران درباره بیمه کارگران گفت: در حادثه کلان شهر تعدادی از کارگران ساختمانی و در این موارد خانواده های آنها به دلیل نداشتن بیمه اجتماعی جان خود را از دست دادند. مستمری دریافت نخواهد کرد.


یکی از اعضای شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه ارکان عمده کارگران، کارفرمایان و کارگاه ها باعث ساختارشکنی بیمه کارگران شده است، خاطرنشان کرد: بر اساس اعلام سازمان جهانی کار، یک مورد فوت در محل کار بر روی پنج نفر به دلیل فوت در ساختمان است.


وی با بیان اینکه یک میلیون و 700 هزار نفر، 50 هزار نفر قراردادی و یک میلیون و 200 هزار نفر خوداشتغال هستند، گفت: کارگران نیازمند توجه ویژه در حوزه قانونگذاری هستند. اقدامات در سال 99 و 1400 انجام شد اما هنوز به نتیجه مطلوب نرسیده ایم.


عباسی همچنین یادآور شد: از مجلس شورای اسلامی می خواهیم این موضوع را در دستور کار قرار دهد و از شهردار تهران نیز می خواهیم پیگیری و ساز و کاری را برای فعالیت کارگران ساختمانی برای بهبود ساخت و ساز فراهم کند.


تاثیر افزایش قیمت بیمه کارگران بر قیمت ساختمان


رئیس شورای اسلامی شهر تهران نیز در این خصوص گفت: بیمه کارگران ساختمانی در گذشته رقم بسیار پایینی داشت که باعث افزایش و افزایش هزینه ساخت شد.


مهدی چمران ادامه داد: کارفرمایان پول زیادی به بیمه گذاران می دهند اما کارگران بیمه نیستند و پول فقط به جیب بیمه گذاران می رود.


وی با تاکید بر اینکه مشکل بیمه کارگران باید حل شود، گفت: افزایش 10 برابری بیمه کارگران ساختمانی بسیاری از موارد را تحت تاثیر قرار داده است. در این زمینه کارگران به دلیل نداشتن بیمه ظلم می شوند.


انتهای پیام/

دیدگاهتان را بنویسید